Lòng biết hổ thẹn là đầu mối của đức nghĩa Tu ố chi tâm...

Lòng biết hổ thẹn là đầu mối của đức nghĩa.
-
Tu ố chi tâm, nghĩa chi đoan dã.
"Lòng biết hổ thẹn là đầu mối của đức nghĩa. - Tu ố chi tâm, nghĩa chi đoan dã."
Danh ngôn tính cách Mạnh Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận