Lợi nhuận tốt hơn là tiền lương Tiền lương giúp bạn sống lợi nhuận...

Lợi nhuận tốt hơn là tiền lương. Tiền lương giúp bạn sống; lợi nhuận giúp bạn giàu.
Profits are better than wages. Wages make you a living; profits make you a fortune.
"Lợi nhuận tốt hơn là tiền lương. Tiền lương giúp bạn sống; lợi nhuận giúp bạn giàu. Profits are better than wages. Wages make you a living; profits make you a fortune."
Danh ngôn kinh doanh Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận