Lập luận của bạn có thể nhầm lẫn nhưng cảm xúc sẽ không bao...

Lập luận của bạn có thể nhầm lẫn, nhưng cảm xúc sẽ không bao giờ lừa dối bạn.
 – Roger Ebert
"Lập luận của bạn có thể nhầm lẫn, nhưng cảm xúc sẽ không bao giờ lừa dối bạn. – Roger Ebert"
Ngạn ngữ về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận