Làm sao như quế trên non Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho...

Làm sao như quế trên non 
  Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho.
"Làm sao như quế trên non Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận