Làm người tốt và làm điều tốt đó là tất cả những gì chúng...

Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm.
-
To be good, and to do good, is all we have to do.
"Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm. - To be good, and to do good, is all we have to do."
Danh ngôn hạnh phúc John Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận