Không thể sống dễ chịu nếu không sống hợp lý có đạo đức và...

Không thể sống dễ chịu nếu không sống hợp lý, có đạo đức và đúng đắn.
"Không thể sống dễ chịu nếu không sống hợp lý, có đạo đức và đúng đắn."
Danh ngôn tâm hồn Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận