Không phải những người đẹp là người hạnh phúc mà những người hạnh phúc...

Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.
"Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp."
Danh ngôn hạnh phúc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận