Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào...

Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà
"Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận