Không có thi nhân không có nghệ sĩ con người sẽ sớm chán ngấy...

Không có thi nhân, không có nghệ sĩ, con người sẽ sớm chán ngấy sự đơn điệu của tự nhiên.
-
Without poets, without artists, men would soon weary of nature's monotony.
"Không có thi nhân, không có nghệ sĩ, con người sẽ sớm chán ngấy sự đơn điệu của tự nhiên. - Without poets, without artists, men would soon weary of nature's monotony."
Danh ngôn Nghệ Thuật Guillaume Apollinaire
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận