Khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân không tự khiêm nhường There...

Khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân không tự khiêm nhường.
-
There is no respect for others without humility in one's self.
"Khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân không tự khiêm nhường. - There is no respect for others without humility in one's self."
Danh ngôn tính cách Henri Frederic Amiel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận