Khi tôi còn trẻ tôi coi trọng tự do và khi tôi về già...

Khi tôi còn trẻ, tôi coi trọng tự do, và khi tôi về già, tôi coi trọng trật tự. Tôi đã khám phá ra một điều lớn lao rằng tự do là sản phẩm của trật tự.
-
In my youth I stressed freedom, and in my old age I stress order. I have made the great discovery that liberty is a product of order.
"Khi tôi còn trẻ, tôi coi trọng tự do, và khi tôi về già, tôi coi trọng trật tự. Tôi đã khám phá ra một điều lớn lao rằng tự do là sản phẩm của trật tự. - In my youth I stressed freedom, and in my old age I stress order. I have made the great discovery that liberty is a product of order."
Danh ngôn tuổi trẻ Will Durant
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận