Khi lòng người giông bão, không có nơi nào gọi là bình yên.

Khi lòng người giông bão, không có nơi nào gọi là bình yên.
"Khi lòng người giông bão, không có nơi nào gọi là bình yên."
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận