Khi đàn ông và đàn bà chết đi như những nhà thơ vẫn nói...

Khi đàn ông và đàn bà chết đi, như những nhà thơ vẫn nói, trái tim đàn ông là thứ cuối cùng lên tiếng, và với đàn bà là cái lưỡi.
-
When men and woman die, as poets sung, his heart's the last part moves, her last, the tongue.
"Khi đàn ông và đàn bà chết đi, như những nhà thơ vẫn nói, trái tim đàn ông là thứ cuối cùng lên tiếng, và với đàn bà là cái lưỡi. - When men and woman die, as poets sung, his heart's the last part moves, her last, the tongue."
Danh ngôn đàn ông Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận