Khách cũng như cá bắt đầu bốc mùi sau ba ngày Guests like fish...

Khách, cũng như cá, bắt đầu bốc mùi sau ba ngày.
-
Guests, like fish, begin to smell after three days.
"Khách, cũng như cá, bắt đầu bốc mùi sau ba ngày. - Guests, like fish, begin to smell after three days."
Danh ngôn hài hước Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận