Hãy làm những gì bạn biết và rồi bạn sẽ có được sự thật...

Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết.
-
Do the things you know, and you shall learn the truth you need to know.
"Hãy làm những gì bạn biết, và rồi bạn sẽ có được sự thật mà bạn cần phải biết. - Do the things you know, and you shall learn the truth you need to know."
Danh ngôn hành động Louisa May Alcott
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận