Hãy là một con tem gắn chặt vào mục tiêu cho tới khi đến...

Hãy là một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho tới khi đến đích.
"Hãy là một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho tới khi đến đích."
Status hay về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận