Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt hơn nhiều trái hạnh phúc...

Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt hơn nhiều trái hạnh phúc to lớn nhất.
-
The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.
"Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt hơn nhiều trái hạnh phúc to lớn nhất. - The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness."
Danh ngôn hạnh phúc Henry David Thoreau
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận