Hạnh phúc đến thì lâu mà đi khỏi thì nhanh.

Hạnh phúc đến thì lâu mà đi khỏi thì nhanh.
"Hạnh phúc đến thì lâu mà đi khỏi thì nhanh."
Danh ngôn hạnh phúc Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận