Giản dị là nét chủ yếu của vẻ đẹp đạo đức.

Giản dị là nét chủ yếu của vẻ đẹp đạo đức.
"Giản dị là nét chủ yếu của vẻ đẹp đạo đức."
Danh ngôn tính cách Leo Tolstoy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận