Đời xưa kén những con dòng Đời nay ấm cật no lòng thì thôi...

Đời xưa kén những con dòng, 
  Đời nay ấm cật no lòng thì thôi.
"Đời xưa kén những con dòng, Đời nay ấm cật no lòng thì thôi."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận