Đàn ông không có tiền như sói không răng.

Đàn ông không có tiền như sói không răng.
"Đàn ông không có tiền như sói không răng."
Danh ngôn đàn ông Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận