Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.
"Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó."
Danh ngôn cuộc sống Bill Gates

Thêm nội dung

Xem thêm >