Cuộc sống được trao cho ta ta đạt được cuộc sống bằng cách trao...

Cuộc sống được trao cho ta, ta đạt được cuộc sống bằng cách trao nó đi.
Life is given to us, we earn it by giving it.
"Cuộc sống được trao cho ta, ta đạt được cuộc sống bằng cách trao nó đi. Life is given to us, we earn it by giving it."
Danh ngôn cuộc sống Rabindranath Tagore
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận