Cứ thấy lòng cô đơn nhưng nhìn lại mới biết đang được yêu thương...

Cứ thấy lòng cô đơn, nhưng nhìn lại mới biết đang được yêu thương bởi rất nhiều người.
"Cứ thấy lòng cô đơn, nhưng nhìn lại mới biết đang được yêu thương bởi rất nhiều người."
Danh ngôn về yêu thương Nguyễn Ngọc Thạch
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận