Con ơi ham học chớ đùa Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo...

Con ơi ham học chớ đùa
 Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo.
"Con ơi ham học chớ đùa Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận