Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh nhưng chỉ nhờ trái...

Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh, nhưng chỉ nhờ trái tim con người mới là người.
-
Man becomes man only by his intelligence, but he is man only by his heart.
"Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh, nhưng chỉ nhờ trái tim con người mới là người. - Man becomes man only by his intelligence, but he is man only by his heart."
Danh ngôn tâm hồn Henri Frederic Amiel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận