Còn duyên nón cụ quai tơ Hết duyên nón lá quai dừa cũng xong...

Còn duyên nón cụ quai tơ, 
  Hết duyên nón lá quai dừa cũng xong.
  Còn duyên đóng cửa kén chồng,
  Hết duyên bán quán ngồi trông bộ hành.
"Còn duyên nón cụ quai tơ, Hết duyên nón lá quai dừa cũng xong. Còn duyên đóng cửa kén chồng, Hết duyên bán quán ngồi trông bộ hành."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận