Chồng khôn được vợ đi hài Vợ khôn chồng được nhiều bài cậy trông...

Chồng khôn được vợ đi hài, 
  Vợ khôn chồng được nhiều bài cậy trông.
"Chồng khôn được vợ đi hài, Vợ khôn chồng được nhiều bài cậy trông."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận