Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai bạn sẽ không bao...

Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.
-
Until you are happy with who you are, you will never be happy because of what you have.
"Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có. - Until you are happy with who you are, you will never be happy because of what you have."
Danh ngôn hạnh phúc Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận