Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục It is only the...

Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục.
-
It is only the ignorant who despise education.
"Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục. - It is only the ignorant who despise education."
Danh ngôn giáo dục Publilius Syrus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận