Chàng cưới thiếp bạc nén vàng thoi Chàng về lựa họ cho hẳn cho...

Chàng cưới thiếp bạc nén, vàng thoi,
  Chàng về lựa họ cho hẳn, cho hoi.
  Đàn ông đội nón Gò Găng  quai tả,
  Đàn bà nón thượng quai liền,
  Con trai đi hậu vác tiên,
  Mặc áo màu huyền, bịt khăn nhiễu lượt.
  Võng chàng đi trước, võng thiếp đi sau.
  Thiên hạ ngó vô: đám cưới nhà giàu!
  Sui gia cũng xứng, kép đào cũng xinh.
"Chàng cưới thiếp bạc nén, vàng thoi, Chàng về lựa họ cho hẳn, cho hoi. Đàn ông đội nón Gò Găng quai tả, Đàn bà nón thượng quai liền, Con trai đi hậu vác tiên, Mặc áo màu huyền, bịt khăn nhiễu lượt. Võng chàng đi trước, võng thiếp đi sau. Thiên hạ ngó vô: đám cưới nhà giàu! Sui gia cũng xứng, kép đào cũng xinh."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận