Cá vàng lội vũng nước trong Đẹp duyên chồng vợ non sông giữ bền...

Cá vàng lội vũng nước trong, 
  Đẹp duyên chồng vợ non sông giữ bền.
"Cá vàng lội vũng nước trong, Đẹp duyên chồng vợ non sông giữ bền."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận