Bồng bềnh giữa chốn giang tân Bên tình bên nghĩa biết phân bên nào...

Bồng bềnh giữa chốn giang tân, 
  Bên tình bên nghĩa biết phân bên nào.
  Em ơi, nhất lê nhì lựu tam đào,
  Bên tình bên nghĩa, bên nào cũng thương.
"Bồng bềnh giữa chốn giang tân, Bên tình bên nghĩa biết phân bên nào. Em ơi, nhất lê nhì lựu tam đào, Bên tình bên nghĩa, bên nào cũng thương."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận