Bạn nên học hỏi từ đối thủ cạnh tranh nhưng đừng bao giờ sao...

Bạn nên học hỏi từ đối thủ cạnh tranh, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ tiêu tùng.
You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.
"Bạn nên học hỏi từ đối thủ cạnh tranh, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ tiêu tùng. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die."
Danh ngôn kinh doanh Jack Ma
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận