Bạc tình chi lắm hỡi ai Lên non cao trở mặt xuống dốc dài...

Bạc tình chi lắm hỡi ai, 
  Lên non cao trở mặt, xuống dốc dài quay lưng.
"Bạc tình chi lắm hỡi ai, Lên non cao trở mặt, xuống dốc dài quay lưng."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu

Thêm nội dung

Xem thêm >