Bạc tình chi lắm hỡi ai Lên non cao trở mặt xuống dốc dài...

Bạc tình chi lắm hỡi ai, 
  Lên non cao trở mặt, xuống dốc dài quay lưng.
"Bạc tình chi lắm hỡi ai, Lên non cao trở mặt, xuống dốc dài quay lưng."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận