Ba năm quân tử trồng tre Mười năm uốn gậy đánh què tiểu nhân...

Ba năm quân tử trồng tre,
  Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.
"Ba năm quân tử trồng tre, Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận