Anh thương em phải thương cho trót Anh không bỏ sót cái nghĩa chung...

Anh thương em phải thương cho trót, 
  Anh không bỏ sót cái nghĩa chung tình, 
  Anh thương em thì anh để dạ 
  chứ gái đa tình chắc em chẳng thương anh.
"Anh thương em phải thương cho trót, Anh không bỏ sót cái nghĩa chung tình, Anh thương em thì anh để dạ chứ gái đa tình chắc em chẳng thương anh."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận