Anh em như chân như tay Vợ chồng như áo cởi ngay nên lìa...

Anh em như chân như tay, 
  Vợ chồng như áo cởi ngay nên lìa.
"Anh em như chân như tay, Vợ chồng như áo cởi ngay nên lìa."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận