Ai về nhắn hỏi cô Ba Năm nay mười tám hay là đôi mươi...

Ai về nhắn hỏi cô Ba: 
  Năm nay mười tám hay là đôi mươi? 
  Để ta so tuổi hai người, 
  Thử xem có được tốt đôi chăng là?
"Ai về nhắn hỏi cô Ba: Năm nay mười tám hay là đôi mươi? Để ta so tuổi hai người, Thử xem có được tốt đôi chăng là?"
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận