Ai lao động nhiều, người đó có hạnh phúc. Leonardo da Vinci

Ai lao động nhiều, người đó có hạnh phúc.
 Leonardo da Vinci
"Ai lao động nhiều, người đó có hạnh phúc. Leonardo da Vinci"
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận