Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ...

Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ.
"Ai điều khiển được lòng say mê của mình thì đó là ông chủ."
Danh ngôn công việc Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận