Ai đã cảm thấy niềm vui sáng tạo thì đối với người đó mọi...

Ai đã cảm thấy niềm vui sáng tạo thì đối với người đó, mọi niềm vui khác đều không tồn tại.
"Ai đã cảm thấy niềm vui sáng tạo thì đối với người đó, mọi niềm vui khác đều không tồn tại."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận