Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất...

“Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất kì ai khác: chúng ta có thể là chính mình”
"“Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất kì ai khác: chúng ta có thể là chính mình”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận