Xây dựng thành công từ thất bại Sự chán nản và thất bại là...

Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắc nhất dẫn tới thành công.
 Dale Carnegie.
"Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắc nhất dẫn tới thành công. Dale Carnegie."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận