Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn là đức hạnh phô...

Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn là đức hạnh phô trương.
-
As far as I'm concerned, I prefer silent vice to ostentatious virtue.
"Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn là đức hạnh phô trương. - As far as I'm concerned, I prefer silent vice to ostentatious virtue."
Danh ngôn tính cách Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận