Vô duyên chưa nói đã cười Chưa đi đã chạy là người vô duyên...

Vô duyên chưa nói đã cười

Chưa đi đã chạy là người vô duyên.
"Vô duyên chưa nói đã cười Chưa đi đã chạy là người vô duyên."
Danh ngôn cuộc sống Ca dao Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận