Vì chồng nên phải gắng công Nào ai da sắt xương đồng chi đây...

Vì chồng nên phải gắng công
 Nào ai da sắt xương đồng chi đây.
"Vì chồng nên phải gắng công Nào ai da sắt xương đồng chi đây."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận