Vàng khiến đàn bà cảm động: Đàn bà khiến đàn ông rung động.

Vàng khiến đàn bà cảm động: Đàn bà khiến đàn ông rung động.
"Vàng khiến đàn bà cảm động: Đàn bà khiến đàn ông rung động."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận