Trăng mờ còn tỏ hơn sao Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi...

Trăng mờ còn tỏ hơn sao,
  Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.
"Trăng mờ còn tỏ hơn sao, Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận