Tôi thà sống cả đời tin có thần linh và rồi chết mà phát...

Tôi thà sống cả đời tin có thần linh và rồi chết mà phát hiện hoàn toàn không có, còn hơn sống cả đời không tin tưởng và rồi chết mà phát hiện có thần linh.
-
I would rather live my life as if there is a god and die to find out there isn't, than live my life as if there isn't and die to find out there is.
"Tôi thà sống cả đời tin có thần linh và rồi chết mà phát hiện hoàn toàn không có, còn hơn sống cả đời không tin tưởng và rồi chết mà phát hiện có thần linh. - I would rather live my life as if there is a god and die to find out there isn't, than live my life as if there isn't and die to find out there is."
Danh ngôn văn hóa Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận